LOGO

Üst Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

      İlk üst kurul toplantısı Genel Sekreterimiz Hasan ÖZYURT başkanlığında     11.12.2015 tarihinde saat 13:30 da Amasya Üniversitesi Senato odasında gerçekleştirildi.

 

      Katılımcılara İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü uzmanları tarafından İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,iş hijyeninin temel ilkeleri, İletişim teknikleri,acil durum önlemleri, meslek hastalıkları,işyerlerine ait özel riskler, risk değerlendirmesi gibi konular hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

 

 

Üst Kurul Üyeleri

Hasan ÖZYURT-Genel Sekreter-İşveren vekili

Ali BAŞTUĞ-Ergin ARSLAN-Yasemin ÇOBAN-İş Güvenliği Uzmanları

Yrd.Doç.Dr.Yavuz ÜNAL-Uzem Müdürü-Üye

Ali ALAÇAM-Personel Daire Başkanı-Üye

Ahmet PEKGÖZ-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı-Üye 

Serdal ÇETİN-Yetkili Sendika Temsilcisi-Çalışan Temsilcisi

Satılmış KANAR-Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Şube Müdürü-Destek Elemanı-Üye