LOGO

Üst Kurul

İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurulu; alt kurullarımız arasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla
üniversite bünyesinde oluşturulmuştur.
 
Üst kurul başkanı işveren vekili Genel Sekreter'dir. Sekretarya ise İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü tarafından yürütülür.
Üst kurul üç ayda bir toplanır, Kurul Başkanı veya üyelerinin üçte birinin teklifi ile olağanüstü de toplanabilir.
 
İş Sağlığı ve Güvenliği Üst Kurul Üyeleri :
a) Genel Sekreter (İş veren vekili),
b) İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Profesyonelleri (İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimi)
c) Personel Daire Başkanı,
ç) Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı
d) UZEM Müdürü
e) Üniversitemiz yetkili sendika temsilcisi
f)  Alt Kurullardan birer temsilci
g) Sivil Savunma Amiri (Destek Elemanları Sorumlusu)
Üst kurulun görevleri :
a) Üniversitenin iş sağlığı ve güvenliği politika ve stratejilerini belirlemek,
b) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki Üniversite’nin öncelikli ihtiyaçlarına karar vermek,
c) Kurul kararlarını değerlendirmek,
d) İhtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi paylaşımını sağlamak,
e) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının veya tehlikelerin sebepleri ve alınabilecek önlemler konusunda gerekli çalışmaları koordine etmek,
f) Kurulların yıllık raporlarını değerlendirerek, Üniversite Yönetimine önerilerde bulunmak,
g) İş sağılığı ve güvenliği ile ilgili mevzuattaki gelişmeleri takip etmek.