LOGO

İdari Birimler İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Ahmet PEKGÖZ

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Metin TAŞKIN