LOGO

Eğitim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Dekan V.

Prof.Dr.Metin ORBAY

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Fakülte Sekreteri V.

Taşkın YILMAZ