LOGO

Merzifon MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yüksekokul Müdürü

Doç.Dr. Arif GÖK

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Yüksekokul Sekreteri

Fatma ERKÖK