LOGO

Rektörlük İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı-Şube Müdürü

Satılmış KANAR