LOGO

Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yüksekokul Müdürü

Yrd.Doç.Dr.Seval MÜSÜROĞLU

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Yüksekokul Sekreteri V.

Mustafa KAPLAN