LOGO

Sabuncuoğlu MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yüksekokul Müdürü

Yrd.Doç.Dr. Arif AYAR

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Yüksekokul Sekreteri

Mustafa KAPLAN