LOGO

Sosyal Bilimler MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yüksekokul Müdürü

Yrd.Doç.Dr.Erdal ÜNSALAN

 

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Yüksekokul Sekreteri

Erol ACAR