LOGO

Suluova MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yüksekokul Müdürü

Yrd.Doç.Dr.Cengiz YILDIRIM

 

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Yüksekokul Sekreter V.

Öğr.Gör.Faruk AYGÜL