LOGO

Taşova MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri (1)

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yüksekokul Müdürü

Yrd.Doç.Dr. M.Burak BİLGİN

 

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Yüksekokul Sekreteri

Hakan ÖZBER