LOGO

Tasarım MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri

İşveren Vekili Unvanı-Adı Soyadı: 

Yüksekokul Müdürü

Yrd.Doç.Dr. Burak ERYILMAZ

 

Üye Unvanı-Adı Soyadı:

Yüksekokul Sekreter V.

Rana LADİKLİ