LOGO
image

     Koordinatörlüğümüz tarafından Üniversitemiz bünyesinde kurulan alt kurullarımızın İşveren vekilllerine ilgili mevzuatça belirlenen konularda  20.01.2016 tarihinde saat 13:30 da Amasya Üniversitesi Senato odasında temel iş sağlığı güvenliği eğitimi verilmiştir.

 

     Ayrıca 6331 sayılı kanunla ilgili ve işveren vekillerimizin sorumlulukları hakkında genel bir bilgi verildi.

 

      Koordinatörlüğümüz ve işveren vekillerimiz arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Üniversitemizde yerleşmesi konusunda ve bu kültürün Ülkemiz genelinde yerleşmesinde özellikle Ülkemizin saygın bir Üniversitesi olmamızın getirdiği sorumlukla bu konuda öncülük etmek için her zaman işbirliği içerisinde olunması kararlaştırılmıştır.